VIR Energia

VIR Energia - Valea Călugăreasca

Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile.

Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice si a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Sursele de energie ne-reînnoibile includ energia nucleară precum si energia generată prin arderea combustibililor fosili, așa cum ar fi țițeiul, cărbunele si gazele naturale.

Aceste resurse sunt, în chip evident, limitate la existenta zăcămintelor respective si sunt considerate în general neregenerabile. In contextul unei piețe înfometate energetic din ce in ce mai mult VIR ENERGIA a decis, in prima faza exploatarea, cu un randament ridicat a energiei solare.

Acest deziderat, se realizează prin construcția unui parc fotovoltaic, cu elemente de conversie a luminii in curent electric.

SOLUTIILE NOASTRE

VIR ENERGIA prin specialiștii săi a ales o varianta de centrala electrica fotovoltaica, cu un parc fotovoltaic de o suprafața totala de 26.9 ha. In prima etapa se vor folosi aproximativ 12 ha cu panouri fotovoltaice cu puteri de 180-320 Wp. Aceasta soluție optimizează randamentul economic al centralei, asigurând un preț bun KW/h. Sistemul de control si de siguranța al centralei va fi conform cu standardele europene si ale Organizației Mondiale a Energiei.